Google Search (Sök)

Google Sök är världens största bibliotek online. Genom att söka på Google kan du hitta information om i stort sett vad som helst, när som helst. Om du så letar en restaurang, information om en bok, behöver hjälp med hur man reparerar bilen, veta veckans väder, eller vad som helst… Svaret på dina frågor finns i Googles sökindex.

Fråga Google om vad som helst

Informationen du hittar i Google sök skapas av användare runt om hela världen. Google tillhandahåller dig informationen, genom att visa vilka resultat som finns och besvarar frågan genom att ge dig alla världens sajter. Du får sedan själv välja vad du vill läsa.

Google´s mest relevanta svar rankar bäst

När du skriver ett sökord i Google Sök så hamnar de mest relevanta svaret för sökresultatet överst. Det bestäms genom olika algoritmer och vill man hamnat högt i Googles Index så gäller det att göra en bra sökmotoroptimimering.

Om du inte kan eller vill SEO, så finns ett annat alternativ, för att synas och ranka högst, nämligen genom Google annonsering.